5.14. Punkt Odległość tego punktu od początku układu współrzędnych jest równa r. Wyznacz bra P znajduje się na końcowym ramieniu kąta a w położeniu standardowym. kującą współrzędną punktu P i oblicz funkcje trygonometryczne kąta a, jeśli: a) P(- 3, y) , b) P(x, 2) , r c) P(x, 4) , alpha in(180^ ,270^ ); r= sqrt 13 ,a in(90^ ,180^ ); r = 5 , r=8,5 alpha in(0^ ,90^ ) r= , alpha in(270^ ,360^ ). d) P(4sqrt(3), y)

5.14. Punkt Odległość tego punktu od początku układu współrzędnych jest równa r. Wyznacz bra P znajduje się na końcowym ramieniu kąta a w położeniu standardowym. kującą współrzędną punktu P i oblicz funkcje trygonometryczne kąta a, jeśli: a) P(- 3, y) , b) P(x, 2) , r c) P(x, 4) , alpha in(180^ ,270^ ); r= sqrt 13 ,a in(90^ ,180^ ); r = 5 , r=8,5 alpha in(0^ ,90^ ) r= , alpha in(270^ ,360^ ). d) P(4sqrt(3), y)