5.15. Kąt r = 7 a znajduje się w położeniu standardowym. Punkt P(x, y) leży na koń cowym ramieniu tego kąta, w odległości r od punktu o(0, 0) Oblicz współrzędne pu nktu P, jeśli: a) alpha in(0^ ,90^ ) , sin a= sqrt 2 2 , , cos alpha = – 2/3 b) alpha in(90^ ,180^ ) c) alpha in(180^ ,270^ ); cos alpha=- 3 5 , , sin alpha = – 1/2 d) alpha in(270^ ,360^ ); r = 6; r = 9; r = 10; r=2 sqrt 3 .

5.15. Kąt r = 7 a znajduje się w położeniu standardowym. Punkt P(x, y) leży na koń cowym ramieniu tego kąta, w odległości r od punktu o(0, 0) Oblicz współrzędne pu nktu P, jeśli: a) alpha in(0^ ,90^ ) , sin a= sqrt 2 2 , , cos alpha = – 2/3 b) alpha in(90^ ,180^ ) c) alpha in(180^ ,270^ ); cos alpha=- 3 5 , , sin alpha = – 1/2 d) alpha in(270^ ,360^ ); r = 6; r = 9; r = 10; r=2 sqrt 3 . 

Chcę dostęp do Akademii!