5.16. Kąt a znajduje się w położeniu standardowym. Punkt p(x, y) wybrano na koń cowym ramieniu tego kąta, w odległości r od punktu o(0, 0) Oblicz współrzędne pu nktu P, jeśli: a) alpha in(180^ ,270^ ); tg * alpha = 2; tg * alpha = – 3 , b) alpha in(90^ ,180^ ) c) alpha in(270^ ,360^ ) d) alpha in(0^ ,90^ ) , r = 2sqrt(5); r = sqrt(10); r = 15; ctg * alpha = – 4/3; ctg * alpha = 1/2; r = 5

5.16. Kąt a znajduje się w położeniu standardowym. Punkt p(x, y) wybrano na koń cowym ramieniu tego kąta, w odległości r od punktu o(0, 0) Oblicz współrzędne pu nktu P, jeśli: a) alpha in(180^ ,270^ ); tg * alpha = 2; tg * alpha = – 3 , b) alpha in(90^ ,180^ ) c) alpha in(270^ ,360^ ) d) alpha in(0^ ,90^ ) , r = 2sqrt(5); r = sqrt(10); r = 15; ctg * alpha = – 4/3; ctg * alpha = 1/2; r = 5