5.13. Na poniższym rysunku przedstawiona jest ilustracja graficzna pewnego ukła du równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Napisz ten układ i podaj, czy jest to układ oznaczony, nieoznaczony czy sprzeczny. W przypadku, gdy istnieje rozwiązanie układu, zapisz je. a) b) c) -36 x 26 1 Х 4 X -4 -2 – U 2

5.13. Na poniższym rysunku przedstawiona jest ilustracja graficzna pewnego ukła du równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Napisz ten układ i podaj, czy jest to układ oznaczony, nieoznaczony czy sprzeczny. W przypadku, gdy istnieje rozwiązanie układu, zapisz je.

a) b) c) -36 x 26 1 Х 4 X -4 -2 – U 2