5.14. Poniższe układy równań są układami oznaczonymi. Rozwiąż graficznie każdy nich. Sprawdź algebraicznie poprawność rozwiązania. z a) d) x – y = 4, \qquad x + y = – 2 y = – 1, \qquad 4x + 3y = 1 b) e) x – 2y = 8, \qquad x + y = 2 x – 4y = 12, \qquad 2x + y = 6 c) f) y = 3x + 4, \qquad x + 2 = 0 2x + 5y = 20, \qquad 3x + y + 9 = 0

5.14. Poniższe układy równań są układami oznaczonymi. Rozwiąż graficznie każdy nich. Sprawdź algebraicznie poprawność rozwiązania. z a) d) x – y = 4, \qquad x + y = – 2 y = – 1, \qquad 4x + 3y = 1 b) e) x – 2y = 8, \qquad x + y = 2 x – 4y = 12, \qquad 2x + y = 6 c) f) y = 3x + 4, \qquad x + 2 = 0 2x + 5y = 20, \qquad 3x + y + 9 = 0