5.15. Rozwiąż graficznie układy równań. Podaj zbiór rozwiązań układu oznaczone go i układu nieoznaczonego. a) x – y = 4, \qquad 3x = 3y + 12 0, 25x – y = 2, \qquad x = 4y + 8 b) 2x + y = 5, \qquad x + y = 1 2(x+y)=-3\\ 3(x+1)=2( y)=-3+2y 1)=2(x+4) c) y = 1/2 * x – 3 x-2y=4 3y – 4 = y + 6, \qquad 5(y – x) = 25 – 5x dwiema niewiadomymi, którego interpretację d) e)

5.15. Rozwiąż graficznie układy równań. Podaj zbiór rozwiązań układu oznaczone go i układu nieoznaczonego. a) x – y = 4, \qquad 3x = 3y + 12 0, 25x – y = 2, \qquad x = 4y + 8 b) 2x + y = 5, \qquad x + y = 1 2(x+y)=-3\\ 3(x+1)=2( y)=-3+2y 1)=2(x+4) c) y = 1/2 * x – 3 x-2y=4 3y – 4 = y + 6, \qquad 5(y – x) = 25 – 5x dwiema niewiadomymi, którego interpretację d) e)