5.16. Napisz układ dwóch równań z graficzną przedstawia poniższy rysunek. Podaj jego rozwiązanie, o ile istnieje. a) -4 b) Y 4 -3 -2 – 1 10 2 -1 0 1 2 f) -5-5 4-3-5 6 X -4-3 -2 -1 d) A -2 – 10 -2 4 – 45 8 9 10 x -5 e) f) 2 3 -1 2 4 6 X 6 2 4 5 6 X

5.16. Napisz układ dwóch równań z graficzną przedstawia poniższy rysunek. Podaj jego rozwiązanie, o ile istnieje. a) -4 b) Y 4 -3 -2 – 1 10 2 -1 0 1 2 f) -5-5 4-3-5 6 X -4-3 -2 -1

d) A -2 – 10 -2 4 – 45 8 9 10 x -5 e) f) 2 3 -1 2 4 6 X 6 2 4 5 6 X