5.17. Wskaż układ sprzeczny, oznaczony i nieoznaczony, jeśli: a

 5.17. Wskaż układ sprzeczny, oznaczony i nieoznaczony, jeśli: a