5.18 Dopisz brakujące równanie układu tak, aby powstały układ równań: a) 3x – 5y = 7 4x – y = 0 9x + y = 8 był sprzeczny b) był nieoznaczony d) był sprzeczny f) 7x + 5y = 9 big|3 big(x-5 big)=2x+4 4x – 5y = 11 był oznaczony był oznaczony był nieoznaczony e)

5 . 18 Dopisz brakujące równanie układu tak, aby powstały układ równań: a) 3x – 5y = 7 4x – y = 0 9x + y = 8 był sprzeczny b) był nieoznaczony d) był sprzeczny f) 7x + 5y = 9 big|3 big(x-5 big)=2x+4 4x – 5y = 11 był oznaczony był oznaczony był nieoznaczony e)