...

5.130. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przeciwległymi krawędziami bocznymi jest równy 90°. Wiedząc, że krawędzie boczne mają d gość 12 cm, oblicz objętość tego ostrosłupa. 5. Geometria przestrzenna Wielościany 131

5.130. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przeciwległymi krawędziami bocznymi jest równy 90°. Wiedząc, że krawędzie boczne mają d gość 12 cm, oblicz objętość tego ostrosłupa. 5. Geometria przestrzenna Wielościany 131

Zobacz!