...

5.139. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt, którego dwa boki mają długość 6 cm, a długość trzeciego boku wynosi 8 cm. Wszystkie krawędzie boczne mają jednakową długość, równą 9 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa. 5.140. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt, którego dwa boki mają długość 39 c a długość trzeciego boku wynosi 30 cm. Każda ściana boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 45° Oblicz objętość tego ostrosłupa.

5.139. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt, którego dwa boki mają długość 6 cm, a długość trzeciego boku wynosi 8 cm. Wszystkie krawędzie boczne mają jednakową długość, równą 9 cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa. 5.140. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt, którego dwa boki mają długość 39 c a długość trzeciego boku wynosi 30 cm. Każda ściana boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 45° Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zobacz!