5.17. Na jednym z wydziałów Akademii Ekonomicznej podczas rekrutacji na pierw szy rok studiów bierze się pod uwagę wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, geografia oraz język obcy nowożytny, które uczeń zdawal w zakresie rozszerzonym. Z każdego z wymienionych przedmi tów można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Postanowiono, że o przyjęciu na studia decyduje średnia ważona punktów uzyskanych na maturze z wymienionych przedmiotów. Ustalono wagi dla poszczególnych przedmiotów: matematyka – 0, 65 geografia -0,2; Język obcy nowożytny – 0, 15 . Dwoje znajomych, Ela i Jacek, ublega się o przyjęcie do Akademii Ekonomicznej na ten wydzial. Uzyskali następujące wyniki: Matematyka 38 pkt 26 pkt Ela Jacek Geografia 24 pkt 40 pkt Język obcy nowożytny 48 pkt 50 pkt Która z tych osób ma większą szansę dostać się na wymarzone studia?

5.17. Na jednym z wydziałów Akademii Ekonomicznej podczas rekrutacji na pierw szy rok studiów bierze się pod uwagę wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, geografia oraz język obcy nowożytny, które uczeń zdawal w zakresie rozszerzonym. Z każdego z wymienionych przedmi tów można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Postanowiono, że o przyjęciu na studia decyduje średnia ważona punktów uzyskanych na maturze z wymienionych przedmiotów. Ustalono wagi dla poszczególnych przedmiotów: matematyka – 0, 65 geografia -0,2; Język obcy nowożytny – 0, 15 . Dwoje znajomych, Ela i Jacek, ublega się o przyjęcie do Akademii Ekonomicznej na ten wydzial. Uzyskali następujące wyniki: Matematyka 38 pkt 26 pkt Ela Jacek Geografia 24 pkt 40 pkt Język obcy nowożytny 48 pkt 50 pkt Która z tych osób ma większą szansę dostać się na wymarzone studia? 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz