5.18. Właściciel kawiarni, zanim na stałe wprowadzi nową kawę dla klientów, prze prowadza badanie na grupie 20 osób losowo wybranych spośród bywalców lokalu. Wybrane osoby oceniają kawę w trzech kategoriach: b – barwy, s – smaku , z – 2a pachu, przyznając w każdej z trzech kategorii liczbę punktów od 1 do 10. Wlaściciel oblicza średnie arytmetyczne: overline x b , overline x 1 , overline X 2 w ten sposób uzyskanych punktów. Następ. nie oblicza średnią ważoną ze średnich overline x b , overline X 1 , overline X 2 , nadając im odpowiednie wagi 2,5; 4; 3,5. W przypadku, gdy średnia ważona jest większa od 7, podejmuje decyzje o wprowadzeniu kawy do stałej sprzedaży. Na diagramach przedstawione są wyniki w poszczególnych kategoriach dotyczące kawy ,Nuta nadziei”. barwa smak zapach 20% 25%6 0,5 555 110 1 10 20 2 4 5 9 10 liczba punktów 3566 liczba osób 6 pkt 8 pkt 10 pkt Ocen, czy kawa Nuta nadziei” zostanie wprowadzona do stałej sprzedaży MOyund egD pois

 5.18. Właściciel kawiarni, zanim na stałe wprowadzi nową kawę dla klientów, prze prowadza badanie na grupie 20 osób losowo wybranych spośród bywalców lokalu. Wybrane osoby oceniają kawę w trzech kategoriach: b – barwy, s – smaku , z – 2a pachu, przyznając w każdej z trzech kategorii liczbę punktów od 1 do 10. Wlaściciel oblicza średnie arytmetyczne: overline x b , overline x 1 , overline X 2 w ten sposób uzyskanych punktów. Następ. nie oblicza średnią ważoną ze średnich overline x b , overline X 1 , overline X 2 , nadając im odpowiednie wagi 2,5; 4; 3,5. W przypadku, gdy średnia ważona jest większa od 7, podejmuje decyzje o wprowadzeniu kawy do stałej sprzedaży. Na diagramach przedstawione są wyniki w poszczególnych kategoriach dotyczące kawy ,Nuta nadziei”. barwa smak zapach 20% 25%6 0,5 555 110 1 10 20 2 4 5 9 10 liczba punktów 3566 liczba osób 6 pkt 8 pkt 10 pkt Ocen, czy kawa Nuta nadziei” zostanie wprowadzona do stałej sprzedaży MOyund egD pois

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz