5.18. Oblicz-korzystając z definicji – wartości funkcji trygonometrycznych kąta o, jeśli: a) alpha = 210 degrees b) a alpha = 240 degrees c) alpha = 135 degrees d) alpha = 330 degrees .

5.18. Oblicz-korzystając z definicji – wartości funkcji trygonometrycznych kąta o, jeśli: a) alpha = 210 degrees b) a alpha = 240 degrees c) alpha = 135 degrees d) alpha = 330 degrees .