5.19. W której ćwiartce układu współrzędnych znajduje się końcowe ramię kąta w położeniu standardowym, jeżeli: a) sin alpha < 0i * cos alpha < 0 b) sin alpha < 0itg * alpha < 0 d) cos alpha < 0itg * alpha < 0 f) cos alpha>0 i tg alpha<0. c) tg * alpha > 0ictg * alpha > 0 e) sin alpha < 0i * cos alpha > 0

5.19. W której ćwiartce układu współrzędnych znajduje się końcowe ramię kąta w położeniu standardowym, jeżeli: a) sin alpha < 0i * cos alpha < 0 b) sin alpha < 0itg * alpha < 0 d) cos alpha < 0itg * alpha < 0 f) cos alpha>0 i tg alpha<0. c) tg * alpha > 0ictg * alpha > 0 e) sin alpha < 0i * cos alpha > 0