5.20. Kąt a jest ostry, Jaką wartość: dodatnią czy ujemną, ma poniższe wyrażenie? a) sin(90 degrees + alpha) * cos(180 degrees + alpha) + tg * (270 degrees + alpha) b) cos(90 degrees – alpha) * cos(180 degrees – alpha) * sin(360 degrees – alpha) c) ctg * (270 degrees + a) + sin(180 degrees + alpha) d) cos[(180 degrees + alpha) + sin(270 degrees + alpha)] * t * g * (180 degrees – alpha)

5.20. Kąt a jest ostry, Jaką wartość: dodatnią czy ujemną, ma poniższe wyrażenie? a) sin(90 degrees + alpha) * cos(180 degrees + alpha) + tg * (270 degrees + alpha) b) cos(90 degrees – alpha) * cos(180 degrees – alpha) * sin(360 degrees – alpha) c) ctg * (270 degrees + a) + sin(180 degrees + alpha) d) cos[(180 degrees + alpha) + sin(270 degrees + alpha)] * t * g * (180 degrees – alpha)