5.21. Kąt a znajduje się w układzie współrzędnych w Punkt P(x, y) wybrano na końcowym ramieniu tego kąta w odległości r od punk tu o(0, 0) Oblicz współrzędne punktu P, jeśli: położeniu standardowym. b) ctg * alpha = – 3 , sin alpha > 0 d) , r r = 5; tg * alpha = 4/5, sin alpha > 1; r = (sqrt(41))/3 , b) sina = – cosa, to sin alpha = – cos alpha; alpha in\ 135^ ,315^ \ a) tg alpha= 2 3 ,cos alpha<0,; r = sqrt(13) c) tg * alpha = - 2/5, cos a > 0, r = (sqrt(29))/5 D

5.21. Kąt a znajduje się w układzie współrzędnych w Punkt P(x, y) wybrano na końcowym ramieniu tego kąta w odległości r od punk tu o(0, 0) Oblicz współrzędne punktu P, jeśli: położeniu standardowym. b) ctg * alpha = – 3 , sin alpha > 0 d) , r r = 5; tg * alpha = 4/5, sin alpha > 1; r = (sqrt(41))/3 , b) sina = – cosa, to sin alpha = – cos alpha; alpha in\ 135^ ,315^ \ a) tg alpha= 2 3 ,cos alpha<0,; r = sqrt(13) c) tg * alpha = – 2/5, cos a > 0, r = (sqrt(29))/5 D