5.22. Wykaż, że jeśli alpha in langle0^ ,360^ ) oraz: a) sin alpha = cos alpha , to alpha in\ 45^ ,225^ \

5.22. Wykaż, że jeśli alpha in langle0^ ,360^ ) oraz: a) sin alpha = cos alpha , to alpha in\ 45^ ,225^ \