5.23. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt o mierze a, wiedząc, że: a) sin a = 1/4 b) cos alpha = – 2/5 c) tg * alpha = 3 1/2

5.23. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt o mierze a, wiedząc, że: a) sin a = 1/4 b) cos alpha = – 2/5 c) tg * alpha = 3 1/2