5.24. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt o takiej mierze , że: alpha b) cos alpha = – 2/7 * i * c * t * g * alpha > 0 d) ctg * alpha = – sqrt(2) * i * cos alpha > 0 a ) sin alpha = 5/6 * i * t * g * alpha < 0 c ) tg * alpha = 2 1/3 * i * sin a < 0 Podstawowe tożsamości trygonometryczne

5.24. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt o takiej mierze , że: alpha b) cos alpha = – 2/7 * i * c * t * g * alpha > 0 d) ctg * alpha = – sqrt(2) * i * cos alpha > 0 a ) sin alpha = 5/6 * i * t * g * alpha < 0 c ) tg * alpha = 2 1/3 * i * sin a < 0 Podstawowe tożsamości trygonometryczne