5.20. Rozwiąż graficznie a) c) e) układy równań: (x + 3)(x – 1) + y = (x – 1) ^ 2, \qquad x – 2y = 10 (x + 1) ^ 2 – 2(y + 3) = (x + 2) ^ 2, \qquad x + y = 2 (x + 2y) ^ 2 – 4y * (y + 1) = x ^ 2 + 4xy, \qquad (x – 3)(x + 3) – 2y = x ^ 2 – 5 b) c) d) (y + 2)/5 – (2 – x)/2 = 2, \qquad 1/2 * x + y < 5 (x + 2)/3 - (y - 1)/2 = 1/6, \qquad 2x - 3y = - 6 (y - 1)/2 - (y + 2)/3 = 0, \qquad (y - x)/2 - (y + x)/4 = y - 3/4 * x + 1 2 b) 13 - (3x - 1)(3x + 1) = 2y - (3x - 2) ^ 2, \qquad y + x = 4 x(x - 1) - (y - 1) ^ 2 = (x - y)(x + y), \qquad x - 2y = - 1 (+ y) - 4x ^ 2 = x - y ^ 2 [ matrix 4+(2x-y)(2x+y)-4x^ 2 \\ x-2 2 + 3x-y 3 =2 Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania

5.20. Rozwiąż graficznie a) c) e) układy równań: (x + 3)(x – 1) + y = (x – 1) ^ 2, \qquad x – 2y = 10 (x + 1) ^ 2 – 2(y + 3) = (x + 2) ^ 2, \qquad x + y = 2 (x + 2y) ^ 2 – 4y * (y + 1) = x ^ 2 + 4xy, \qquad (x – 3)(x + 3) – 2y = x ^ 2 – 5 b) c) d) (y + 2)/5 – (2 – x)/2 = 2, \qquad 1/2 * x + y < 5 (x + 2)/3 – (y – 1)/2 = 1/6, \qquad 2x – 3y = – 6 (y – 1)/2 – (y + 2)/3 = 0, \qquad (y – x)/2 – (y + x)/4 = y – 3/4 * x + 1 2 b) 13 – (3x – 1)(3x + 1) = 2y – (3x – 2) ^ 2, \qquad y + x = 4 x(x – 1) – (y – 1) ^ 2 = (x – y)(x + y), \qquad x – 2y = – 1 (+ y) – 4x ^ 2 = x – y ^ 2 [ matrix 4+(2x-y)(2x+y)-4x^ 2 \\ x-2 2 + 3x-y 3 =2 Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania