5.21. Rozwiąż dany układ równań metodą podstawiania. a) d) x = 2 + y, \qquad 3x – 2y = 9 x = 4 + y, \qquad 2x – 2y = 8 b) e) x + 5y = 7, \qquad 3x – 2y = 4 x + y = 3, \qquad y = 3, 5 – x c) f) 5x + y = 4, \qquad x – 2y = 3 0, 25x + 0, 25y = 1, \qquad 0, 75x + 0, 75y = 3 d) f) +2 e) f)

5.21. Rozwiąż dany układ równań metodą podstawiania. a) d) x = 2 + y, \qquad 3x – 2y = 9 x = 4 + y, \qquad 2x – 2y = 8 b) e) x + 5y = 7, \qquad 3x – 2y = 4 x + y = 3, \qquad y = 3, 5 – x c) f) 5x + y = 4, \qquad x – 2y = 3 0, 25x + 0, 25y = 1, \qquad 0, 75x + 0, 75y = 3 d) f) +2 e) f)