5.20. w biegu przełajowym zmierzono czas 28 pierwszym osobom, które przekro czyły metę Wyniki przedstawiono w postaci diagramu słupkowego. 30 31 32 34 40 42 52 czas (min) Wyznacz modę, medianę oraz średnią arytmetyczną czasu uzyskanego przez zawod ników

5.20. w biegu przełajowym zmierzono czas 28 pierwszym osobom, które przekro czyły metę Wyniki przedstawiono w postaci diagramu słupkowego. 30 31 32 34 40 42 52 czas (min) Wyznacz modę, medianę oraz średnią arytmetyczną czasu uzyskanego przez zawod ników

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz