5.21. Uczniowie klasy trzeciej uzyskali z pracy klasowej z matematyki następujące oceny: 312 4 4 2 3 3 2 1 4 2 3 5 2 3 3 3 3 2 1 4 5 2 3 4 2 3 4 1 3 3. a) Przedstaw zebrane dane w tabeli liczebności. b) Wyznacz modę i medianę ocen. c) Oblicz średnią ocen z pracy klasowej. d) Jaki procent uczniów otrzymało oceny pozytywne? e) Jaki procent uczniów otrzymało oceny co najmniej dostateczne? f) Sporządz diagram kołowy procentowy uzyskanych ocen.

5.21. Uczniowie klasy trzeciej uzyskali z pracy klasowej z matematyki następujące oceny: 312 4 4 2 3 3 2 1 4 2 3 5 2 3 3 3 3 2 1 4 5 2 3 4 2 3 4 1 3 3. a) Przedstaw zebrane dane w tabeli liczebności. b) Wyznacz modę i medianę ocen. c) Oblicz średnią ocen z pracy klasowej. d) Jaki procent uczniów otrzymało oceny pozytywne? e) Jaki procent uczniów otrzymało oceny co najmniej dostateczne? f) Sporządz diagram kołowy procentowy uzyskanych ocen. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz