5.22. Pan Kowalski dojeżdża do pracy autobusem. Postanowił zbadać czas oczeki wania na autobus. Poniżej podane są dane zebrane przez pana Kowalskiego (czas oczekiwania w minutach) w kwietniu: 10 5 10 5 10 7 10 5 2 8 5 3 10 4 3 5 7 10 5 8 10 5. a) Sporządź diagram częstości względnych czasu oczekiwania. b) Wyznacz modę i medianę czasu oczekiwania. c) Oblicz średni czas oczekiwania na autobus. d) Oblicz, jaki procent stanowiły dni, w których czas oczekiwania na autobus by większy od średniej.

5.22. Pan Kowalski dojeżdża do pracy autobusem. Postanowił zbadać czas oczeki wania na autobus. Poniżej podane są dane zebrane przez pana Kowalskiego (czas oczekiwania w minutach) w kwietniu: 10 5 10 5 10 7 10 5 2 8 5 3 10 4 3 5 7 10 5 8 10 5. a) Sporządź diagram częstości względnych czasu oczekiwania. b) Wyznacz modę i medianę czasu oczekiwania. c) Oblicz średni czas oczekiwania na autobus. d) Oblicz, jaki procent stanowiły dni, w których czas oczekiwania na autobus by większy od średniej.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz