5.23. Pięćdziesiąt osób zdawało testowy egzamin z przepisów ruchu drogowego. Liczba popelnionych przez nich blędów jest przedstawiona na diagramie kołowym procentowym. liczba blędów 1 2 16% 28% 145 22% 8% 3 4 5 12M a) Aby zdać egzamin, można było popelnić co najwyżej dwa blędy. lle osób zdało egzamin? b) Oblicz średnią liczbę blędów. Jaki procent zdających popełnilo więcej błędów, niż wynosi średnia? dj Wyznacz modę i medianę błędów.

5.23. Pięćdziesiąt osób zdawało testowy egzamin z przepisów ruchu drogowego. Liczba popelnionych przez nich blędów jest przedstawiona na diagramie kołowym procentowym. liczba blędów 1 2 16% 28% 145 22% 8% 3 4 5 12M a) Aby zdać egzamin, można było popelnić co najwyżej dwa blędy. lle osób zdało egzamin? b) Oblicz średnią liczbę blędów. Jaki procent zdających popełnilo więcej błędów, niż wynosi średnia? dj Wyznacz modę i medianę błędów. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz