5.24. Maszynistka przepisywała książkę. Na żadnej stronie nie popelniła więcej niż pięć błędów. Po przepisaniu policzono, ile blędów popełnila na poszczególnych stro nach. Otrzymane wyniki są przedstawione na diagramie kolumnowym. 80 70 60 50 40 30 20 10 a) lle stron liczyła książka? b) Podaj modę błędów oraz 45 45 30 28 18 20 0 1 2 medianę błędów. c) Oblicz, ile średnio błędów popełniła maszynistka na jednej stronie. d) Oblicz, jaki procent stanowiły strony, na których liczba blędów była mniejsza od połowy średniej.

5.24. Maszynistka przepisywała książkę. Na żadnej stronie nie popelniła więcej niż pięć błędów. Po przepisaniu policzono, ile blędów popełnila na poszczególnych stro nach. Otrzymane wyniki są przedstawione na diagramie kolumnowym. 80 70 60 50 40 30 20 10 a) lle stron liczyła książka? b) Podaj modę błędów oraz 45 45 30 28 18 20 0 1 2 medianę błędów. c) Oblicz, ile średnio błędów popełniła maszynistka na jednej stronie. d) Oblicz, jaki procent stanowiły strony, na których liczba blędów była mniejsza od połowy średniej.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz