5.25. Poniższa tabela przedstawia miesięczne wynagrodzenie pracowników pew nej firmy. Wynagrodzenie miesięczne [zł] Liczba pracowników 850 1240 1300 1820 2210 2430 3840 4250 5400 3 2 1 1 4 3 2 3 a) Wskaż modę i medianę miesięcznego wynagrodzenia w tej firmie. 2 b) Oblicz średnią placę miesięczną w tej firmie. Wynik podaj z dokładnością do jed. nego grosza c) Jaki procent zatrudnionych w tej firmie ma placę mniejszą, niż wynosi średnia miesięczna? Wynik zaokraglij do jedności. d) Oblicz odchylenie standardowe od średniej placy miesięcznej. Wynik podaj z do kladnością do pelnych zlotych.

5.25. Poniższa tabela przedstawia miesięczne wynagrodzenie pracowników pew nej firmy. Wynagrodzenie miesięczne [zł] Liczba pracowników 850 1240 1300 1820 2210 2430 3840 4250 5400 3 2 1 1 4 3 2 3 a) Wskaż modę i medianę miesięcznego wynagrodzenia w tej firmie. 2 b) Oblicz średnią placę miesięczną w tej firmie. Wynik podaj z dokładnością do jed. nego grosza c) Jaki procent zatrudnionych w tej firmie ma placę mniejszą, niż wynosi średnia miesięczna? Wynik zaokraglij do jedności. d) Oblicz odchylenie standardowe od średniej placy miesięcznej. Wynik podaj z do kladnością do pelnych zlotych. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz