5.26. Producent czekolady deklaruje, że tabliczka ma wagę 120 g 1,8 g. Organiza cja konsumencka zbadala wagę losowo wybranych 10 tabliczek czekolady z pewnej partii i otrzymala następujące wyniki w gramach: 118 119 121 120,5 119,5 119 120 122 123 117. a) Oblicz średnią wagę tabliczki czekolady w badanej próbie. b) Oblicz odchylenie standardowe od średniej wagi tabliczki czekolady. c) Oceń, czy organizacja konsumencka pozytywnie ocenila producenta czekolady, czy zwrócila się do niego z reklamacją dotyczącą tej partii tabliczek czekolady.

5.26. Producent czekolady deklaruje, że tabliczka ma wagę 120 g 1,8 g. Organiza cja konsumencka zbadala wagę losowo wybranych 10 tabliczek czekolady z pewnej partii i otrzymala następujące wyniki w gramach: 118 119 121 120,5 119,5 119 120 122 123 117. a) Oblicz średnią wagę tabliczki czekolady w badanej próbie. b) Oblicz odchylenie standardowe od średniej wagi tabliczki czekolady. c) Oceń, czy organizacja konsumencka pozytywnie ocenila producenta czekolady, czy zwrócila się do niego z reklamacją dotyczącą tej partii tabliczek czekolady.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz