5.26. Punkt A jest punktem wspólnym prostych kil. Wyznacz współrzędne punktu bez szkicowania tych prostych. a) k / y = 3x – 4 , ly y = – x + 8 , 1 : y=2x+3 A k / y = – x + 6 b) k / y = 0, 5x – 1 , ty y = 1, 5x + 3 d) k / y = 3x – 2 , !y=-2x+8 d) c) e) c) d) e) f)

5.26. Punkt A jest punktem wspólnym prostych kil. Wyznacz współrzędne punktu bez szkicowania tych prostych. a) k / y = 3x – 4 , ly y = – x + 8 , 1 : y=2x+3 A k / y = – x + 6 b) k / y = 0, 5x – 1 , ty y = 1, 5x + 3 d) k / y = 3x – 2 , !y=-2x+8 d) c) e) c) d) e) f)