5.27. Wyznacz wartości a i b, dla których podana obok układu jest rozwiązaniem tego układu. a) -2ax+by=6\\ ax-3y=1 (-23,-8) (5+a)x-3y=b+3\\ (b-1)x+5y=a+8 (2 1 2 ,-1) b) d) 5x-ay=8\\ bx-2av=4 (2,1) (a + 2) * x + (2 – b) * y = 2b, \qquad (b – 2) * y – ax = 4 c)

5.27. Wyznacz wartości a i b, dla których podana obok układu jest rozwiązaniem tego układu. a) -2ax+by=6\\ ax-3y=1 (-23,-8) (5+a)x-3y=b+3\\ (b-1)x+5y=a+8 (2 1 2 ,-1) b) d) 5x-ay=8\\ bx-2av=4 (2,1) (a + 2) * x + (2 – b) * y = 2b, \qquad (b – 2) * y – ax = 4 c)