5.28. Oblicz miary kątów wewnętrznych wielokąta na rysunku poniżej: a) ABC – trójkąt równoramienny, |AC| = |BC| b) ABCD-romb D 5y + 40 degrees 6y – 8x równań para liczb (5, 14) 100 degrees – 5i

5.28. Oblicz miary kątów wewnętrznych wielokąta na rysunku poniżej: a) ABC – trójkąt równoramienny, |AC| = |BC| b) ABCD-romb D 5y + 40 degrees 6y – 8x równań para liczb (5, 14) 100 degrees – 5i 

Chcę dostęp do Akademii!