5.28. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta a, alpha in langle0^ ,360^ ) , jeśli: a) cos alpha = 5/13 b) sin alpha = – 60/61 c) ctg * alpha = 3 d) ctg * alpha = 45/28

5.28. Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych kąta a, alpha in langle0^ ,360^ ) , jeśli: a) cos alpha = 5/13 b) sin alpha = – 60/61 c) ctg * alpha = 3 d) ctg * alpha = 45/28