5.29. Oblicz wartość wyrażenia: a) 4* sin alpha-5* cos alpha cos alpha+3* sin alpha , j eśli tg * alpha = 5 b) (- 3cos alpha + 6sin alpha)/(8sin alpha + 3cos alpha)

5.29. Oblicz wartość wyrażenia: a) 4* sin alpha-5* cos alpha cos alpha+3* sin alpha , j eśli tg * alpha = 5 b) (- 3cos alpha + 6sin alpha)/(8sin alpha + 3cos alpha)