5.30. Kąt a jest rozwarty. Oblicz wartość wyrażenia: a) cos alpha – sin^2 alpha jeśli cos^2 alpha = 0, 81 c) tg * alpha – 6ctg * alpha , jeśli t * g ^ 2 * alpha = 144

5.30. Kąt a jest rozwarty. Oblicz wartość wyrażenia: a) cos alpha – sin^2 alpha jeśli cos^2 alpha = 0, 81 c) tg * alpha – 6ctg * alpha , jeśli t * g ^ 2 * alpha = 144