5.30. Na rysunku obok trapez ABCD jest równora mienny, a jego podstawa AB jest trzy razy dłuższa od podstawy DC. Korzystając z informacji podanych na rysunku, oblicz obwód tego trapezu.

5.30. Na rysunku obok trapez ABCD jest równora mienny, a jego podstawa AB jest trzy razy dłuższa od podstawy DC. Korzystając z informacji podanych na rysunku, oblicz obwód tego trapezu.