5.32. Sprawdź, czy podane równości są tożsamościami trygonometrycznymi, jeśli alpha in(0^ ,90^ ) cup(90^ ,180^ ) . a) 1 – 2sin^2 alpha = 2cos^2 alpha – 1; (sin alpha + cos alpha)/(cos alpha) = 1 + tg * alpha; (sin alpha + tg * alpha)/(sin alpha) = 1 + 1/(cos alpha) b) cos^2 alpha – sin^2 alpha = 2cos^2 alpha – 1 d) (sin alpha + cos alpha)/(sin alpha) = ctg * alpha * (1 + tg * alpha); cos alpha+ct B alpha cos alpha =1+ 1 sin alpha e)

5.32. Sprawdź, czy podane równości są tożsamościami trygonometrycznymi, jeśli alpha in(0^ ,90^ ) cup(90^ ,180^ ) . a) 1 – 2sin^2 alpha = 2cos^2 alpha – 1; (sin alpha + cos alpha)/(cos alpha) = 1 + tg * alpha; (sin alpha + tg * alpha)/(sin alpha) = 1 + 1/(cos alpha) b) cos^2 alpha – sin^2 alpha = 2cos^2 alpha – 1 d) (sin alpha + cos alpha)/(sin alpha) = ctg * alpha * (1 + tg * alpha); cos alpha+ct B alpha cos alpha =1+ 1 sin alpha e)