5.33. Sprawdź, czy podane równości są tożsamościami trygonometrycznymi, jeśli alpha in(0^ ,90^ ) cup(90^ ,180^ ) . a) c) e) cos alpha * (1/(cos alpha) – cos alpha) = sin^2 c; 2/(sin^2 alpha) – 1 = 1 + 2ct * g ^ 2 * alpha; t g a*(1+ctg^ 2 alpha) 1+tg^ 2 alpha =ctg alpha b) d) 1 – sin alpha = (ctg * alpha – cos alpha)/(ctg * alpha); 1/(1 – cos alpha) + 1/(1 + cos alpha) = 2/(sin^2 alpha); f) ctg alpha*(1+tg^ 2 alpha) 1+ctg^ 2 alpha =tg alpha

5.33. Sprawdź, czy podane równości są tożsamościami trygonometrycznymi, jeśli alpha in(0^ ,90^ ) cup(90^ ,180^ ) . a) c) e) cos alpha * (1/(cos alpha) – cos alpha) = sin^2 c; 2/(sin^2 alpha) – 1 = 1 + 2ct * g ^ 2 * alpha; t g a*(1+ctg^ 2 alpha) 1+tg^ 2 alpha =ctg alpha b) d) 1 – sin alpha = (ctg * alpha – cos alpha)/(ctg * alpha); 1/(1 – cos alpha) + 1/(1 + cos alpha) = 2/(sin^2 alpha); f) ctg alpha*(1+tg^ 2 alpha) 1+ctg^ 2 alpha =tg alpha