5.34. Wiedząc, że a jest kątem rozwartym oraz a) sin a * cos alpha b) sin alpha – cos alpha; sin alpha + cos alpha = 7/13 c) sin a, , oblicz: . cos alpha; ct * g ^ 2 * alpha = 100 0s * alpha = 1/(sqrt(2)) oblicz: sin alpha + cos alpha

5.34. Wiedząc, że a jest kątem rozwartym oraz a) sin a * cos alpha b) sin alpha – cos alpha; sin alpha + cos alpha = 7/13 c) sin a, , oblicz: . cos alpha; ct * g ^ 2 * alpha = 100

0s * alpha = 1/(sqrt(2)) oblicz: sin alpha + cos alpha