5.34. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. a) x/3 + y/5 = 5, \qquad x/2 = y/3 – 2 b) x/3 – 16/15 = 1/5 * y, \qquad 1/3 * x + y/5 = 34/15 c) (2x)/5 + y/3 = 1, \qquad x/2 – (2y)/9 = – 4 1/2 d) e) c) d) e) f) d) 1, 2x – (2y)/3 = 16, \qquad (2y)/3 + 0, 2x = 5 e) 1/8 * x + 7 = 0, 75y, \qquad 0, 5x – 1/6 * y = 6 d) f) sqrt(2/3 * x – 1/5 * y = 6)

5.34. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. a) x/3 + y/5 = 5, \qquad x/2 = y/3 – 2 b) x/3 – 16/15 = 1/5 * y, \qquad 1/3 * x + y/5 = 34/15 c) (2x)/5 + y/3 = 1, \qquad x/2 – (2y)/9 = – 4 1/2 d) e) c) d) e) f)

d) 1, 2x – (2y)/3 = 16, \qquad (2y)/3 + 0, 2x = 5 e) 1/8 * x + 7 = 0, 75y, \qquad 0, 5x – 1/6 * y = 6 d) f) sqrt(2/3 * x – 1/5 * y = 6)