5.35. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. a) (r – 3y)/5 = (5x – y)/3 – (x + y)/2, \qquad 3(x – 1) = 5(y + 1) 2 – 0, 3(y – 2) = (x – 1)/5, \qquad (y – 3)/4 – (4x + 9)/20 = – 1.5 2 3x – 2y, \qquad 5, \qquad 1/2 * (2x – 3y) + 5 = (4x – 3y)/2 + y (3y – 5x)/3 + 1

5.35. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. a) (r – 3y)/5 = (5x – y)/3 – (x + y)/2, \qquad 3(x – 1) = 5(y + 1) 2 – 0, 3(y – 2) = (x – 1)/5, \qquad (y – 3)/4 – (4x + 9)/20 = – 1.5 2 3x – 2y, \qquad 5, \qquad 1/2 * (2x – 3y) + 5 = (4x – 3y)/2 + y (3y – 5x)/3 + 1