5.36. Do wykresu funkcji liniowej f(x) = ax + b należą punkty Mi N. Ułóż układ równań z niewiadomymi a i b. Następnie oblicz a i b oraz napisz wzór funkcji f. a) M(-2, 109), N(1, 13) M(32, 8) , N(- 16, 14) c) b) M(20, – 1) , N(- 15, – 15) d) M(26,7), N(- 6, 15)

5.36. Do wykresu funkcji liniowej f(x) = ax + b należą punkty Mi N. Ułóż układ równań z niewiadomymi a i b. Następnie oblicz a i b oraz napisz wzór funkcji f. a) M(-2, 109), N(1, 13) M(32, 8) , N(- 16, 14) c) b) M(20, – 1) , N(- 15, – 15) d) M(26,7), N(- 6, 15)