5.37. Wykres funkcji liniowej y = f(x) przechodzi przez punkty A(21, 8) * i * B * (- 9, – 12) . Wykres funkcji liniowej a) g(x) = 1 1/6 * x – 9 przecina wykres funkcji w punkcie C. Wyznacz wzór funkcji f.

 5.37. Wykres funkcji liniowej y = f(x) przechodzi przez punkty A(21, 8) * i * B * (- 9, – 12) . Wykres funkcji liniowej a) g(x) = 1 1/6 * x – 9 przecina wykres funkcji w punkcie C. Wyznacz wzór funkcji f.