5.38. Wykresy trzech funkcji liniowych: b) Oblicz współrzędne punktu C. f(x)=3x-7,g(x)=(a-1)x+3(a+2) ra2 h(x) = 5x + 9 przecinają się w jednym punkcie. a) Wyznacz współrzędne tego punktu.

5.38. Wykresy trzech funkcji liniowych: b) Oblicz współrzędne punktu C. f(x)=3x-7,g(x)=(a-1)x+3(a+2) ra2 h(x) = 5x + 9 przecinają się w jednym punkcie. a) Wyznacz współrzędne tego punktu.