5.39. Wykresy funkcji liniowych b) Oblicz a. f(x) = (m – n) * x – 5n + moraz g(x) = – 3x + 3m – 8n – 2 przecinają oś OY w tym samym fnależy punkt A(-7,-20 ). Oblicz min. punkcie. Do wykresu

 5.39. Wykresy funkcji liniowych b) Oblicz a. f(x) = (m – n) * x – 5n + moraz g(x) = – 3x + 3m – 8n – 2 przecinają oś OY w tym samym fnależy punkt A(-7,-20 ). Oblicz min. punkcie. Do wykresu