5.40. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. a) (x – 4)(x + 4) = (x + 2) – y, \qquad (2x – y)/2 – (x – y)/3 = 1 (x – 2) ^ 2 – 2(x – 2y) = 1 – (3 – x)(3 + x), \qquad 2x + y = 4 b) c) funkcji b) c) (x – 1)/2 – (y + 1)/3 = 1 (2x – 1) ^ 2 – (3y + 1) ^ 2 = (2x – 3y)(2x + 3y) – 32 (3x – 2y)(3x + 2y) – 9(x – 1) * (x + 1) = x – y – 4(y – 2) * (y + 2) d) y-2 X-2 = 2 3 Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań

5.40. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. a) (x – 4)(x + 4) = (x + 2) – y, \qquad (2x – y)/2 – (x – y)/3 = 1 (x – 2) ^ 2 – 2(x – 2y) = 1 – (3 – x)(3 + x), \qquad 2x + y = 4 b) c) funkcji b)

c) (x – 1)/2 – (y + 1)/3 = 1 (2x – 1) ^ 2 – (3y + 1) ^ 2 = (2x – 3y)(2x + 3y) – 32 (3x – 2y)(3x + 2y) – 9(x – 1) * (x + 1) = x – y – 4(y – 2) * (y + 2) d) y-2 X-2 = 2 3 Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań