5.41. Liczba naturalna a jest o 3 większa od podwojonej liczby naturalnej b. Jeśli od liczby b odejmiemy 1, to otrzymana różnica będzie trzy razy mniejsza od liczby a. Wyznacz liczby aib.

 5.41. Liczba naturalna a jest o 3 większa od podwojonej liczby naturalnej b. Jeśli od liczby b odejmiemy 1, to otrzymana różnica będzie trzy razy mniejsza od liczby a. Wyznacz liczby aib.