...

5.37. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. a) -3x+2y=-7 5x+2y=1 b) 3x-7y=4 -2-y+1 d) 0,3x-0,7y=5 4x+7y=-15 e) 2x-5y=11 3 -x-2y=4 14 c) (5x-3y=9 7x+4y=29 2 f) 3 x-4y=6 x-6y=9 5. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi

5.37. Rozwiąż dany układ równań metodą przeciwnych współczynników. a) -3x+2y=-7 5x+2y=1 b) 3x-7y=4 -2-y+1 d) 0,3x-0,7y=5 4x+7y=-15 e) 2x-5y=11 3 -x-2y=4 14 c) (5x-3y=9 7x+4y=29 2 f) 3 x-4y=6 x-6y=9 5. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi

Zobacz!