5.37. Wykaż, że jeśli alpha in(0^ ,90^ ) oraz sin a * cos a = 7/18 to D

5.37. Wykaż, że jeśli alpha in(0^ ,90^ ) oraz sin a * cos a = 7/18 to D