5.38. Wykaż, że jeśli alpha in(0^ ,90^ ) cup(180^ ,270^ ) oraz t * g ^ 2 * alpha + ct * g ^ 2 * alpha = 2 25/36 Zbadaj, czy istnieje kat alpha, alpha in langle0^ ,360^ ) a) sin a = (sqrt(3))/5 * i * cos a = – 4/5

5.38. Wykaż, że jeśli alpha in(0^ ,90^ ) cup(180^ ,270^ ) oraz t * g ^ 2 * alpha + ct * g ^ 2 * alpha = 2 25/36 Zbadaj, czy istnieje kat alpha, alpha in langle0^ ,360^ ) a) sin a = (sqrt(3))/5 * i * cos a = – 4/5